symbol
Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.

Aktuellt

Uppdatering 13 September 2022

Prisläget idag har högst temporärt fått en nedåtgående lutning.
Utfallet med de låga priserna beror på god väderprognos
med ökad vind och nederbörd.
Underskottet i hydrobalansen har nu gått från – 20 TWh till -18,3 TWh.

Vattenfall har meddelat förlängning av återstarten av Ringhals 4 till den
1 februari 2023 i stället för planerade 30 november.
Ringhals 4 har varit ute för underhåll sedan den 10 augusti. Detta väntas sätta ytterligare press på marknaden i vinter som redan har utmaningar med minskat utbud av gas från Ryssland samt underskott i hydrologin.

Uppdatering 2 September 2022

Spotpriset för Augusti 2022 gav oss en indikation på hur
hösten och vintern kommer att utvecklas.
Eftersom elmarknaden bestämmer priserna kan vi bara förhålla oss till marknadsläget men vi känner ett stort ansvar gentemot våra kunder att redan nu förbereda er på vilka ekonomiska konsekvenser detta kan medföra.

De höga elpriserna beror delvis på att gasleveranserna från Ryssland har minskat kraftigt som en följd av Ukrainakriget. Men även på grund av begränsad överföringskapacitet i Sverige, att kärnkraft har stängts ner i både Sverige och Tyskland samt att det är dåligt med vatten till elproduktion i södra Norge.

Uppdatering 23 Augusti 2022

Sommaren har varit här men tyvärr har elpriserna legat stadigt högt.
I takt med höstens intågande ser vi nu rekordhöga priser
i elområde 3 och 4 och prognosen ser ut att hålla i sig.

På grund av rådande marknadsläge har vi för tillfället tagit bort möjligheten att binda sitt elpris.
Detta som följd av höga inköpspriser och en för hög risk.

Hur elmarknaden kommer utvecklas framåt är svårt att uttala sig om men att höga elprisnivåer kommer stanna kvar kan vi med stor sannolikhet säga.

Uppdatering 23 Augusti 2022

Sommaren har varit här men tyvärr har elpriserna legat stadigt högt.
I takt med höstens intågande ser vi nu rekordhöga priser
i elområde 3 och 4 och prognosen ser ut att hålla i sig.

På grund av rådande marknadsläge har vi för tillfället tagit bort möjligheten att binda sitt elpris.
Detta som följd av höga inköpspriser och en för hög risk.

Hur elmarknaden kommer utvecklas framåt är svårt att uttala sig om men att höga elprisnivåer kommer stanna kvar kan vi med stor sannolikhet säga.

Uppdatering 22 Mars 2022.

Elpriserna fortsätter ligga på en stadig hög nivå, Prisskillnaderna mellan norr och söder är även dom fortsatt stora.
Vecka 12 ger oss fortsatt varmare temperaturer och normal nederbördsnivå men det ser ut bli relativt vindfattig vilket ger stöd åt fortsatt hög prisbild på börsen.
Enligt prognosen idag kan man anta att börspriset landar på en liknande nivå som vi såg i januari.
Vi erbjuder fortsatt rörliga elprisavtal men arbetar aktivt för att kunna erbjuda andra produkter som ger dig som kund en tryggare prisbild.

Elpriskompensationen godkänd i Riksdagen

Uppdatering 14 mars 2022.
Enligt ett förslag från Regeringskansliet som presenterades på dagens pressträff kan elpriskompensation komma att förlängas ytterligare en månad i södra Sverige. .

Detta vet vi än så länge:
– Berör elområde 3 och 4
– Ersättning mellan 100 och 1000 kr
– Justerad nedre gräns på 400 kWh för förbrukning, övre gräns 2000 kWh
– Totalt rör det sig om ca 900 miljoner kr

Information om elpriskompensationen
Den 24 februari lämnade Regeringen sitt förslag gällande elpriskompensationen till Riksdagen och samma dag fattades beslut att gå vidare med förslaget.
Kompensationen är utformad som en trappa som börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad.
Som mest kan du som kund få 2000 kronor per månad för december, januari och februari.
Totalt innebär det 6000 kronor.

De kunder som är berättigade till kompensationen behöver inte ansöka om att få den utbetald, då detta kommer att ske automatiskt.
Det kommer att vara din elnätsägare som betalar ut kompensationen.
För närvarande vet vi inte exakt när kompensationen kan betalas ut.

 LÄS MER OM AKTUELLA ELPRISER