symbol
Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.

Elcertifikat

Vad är elcertifikat?

Lagen om elcertifikat, som trädde i kraft 2003, gynnar elproduktion från förnybara källor. Enligt lagen är det elleverantören som ska ta ut avgiften från elanvändaren och betala in den till staten.

 

Historik

Fr o m februari 2014 har vi rörligt pris på elcertifikat för kunder med avtalsformen Rörligt elpris. Priset anges i öre/kWh. Moms tillkommer.

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec
2021 1,7 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,3 1,2 1,3
2020 1,4 1,5 1,4 1,0 1,4 1,7 1,5 1,8 1,7 2,2 2,1 2,1
2019 6,4 6,2 4,5 3,1 2,3 1,9 2,0 2,4 2,5 2,3 2,3 2,5
2018  2,2 3,4 3,4 3,4 3,9 5,6 5,2 6,2 7,9 9,1 5,5 5,5
2017 1,9 1,7 1,9 2,1 1,6 1,5 1,5 1,8 1,7 2,1 2,0 2,2
2016 4,0 3,9 3,4 3,2 3,3 3,0 2,9  3,3 3,3 3,3 3,1 3,0
2015 2,6 2,4 2,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,1 2,2 2,6 2,5 4,0
2014 2,5 2,8 3,0 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,6

En storsatsning på förnybar el

Förnybar el är lite dyrare att producera. Därför har en del produktionsanläggningar fått bidrag av staten. Bidragen har ersatts med elcertifikat, ett stabilare stödsystem som blir oberoende det statsfinansiella läget.

 

Om du redan valt miljömärkt el

Även om du köper miljömärkt el måste du betala elcertifikatavgift. Miljömärkt el och elcertifikat har nämligen olika syften. Miljömärkt el är en garanti från leverantören att den el du köper är grön. Elcertifikat är däremot ett stödsystem som riksdagen har beslutat om.

 

Höjd kvotplikt fr o m 2016 och 2018

För att nå Sveriges klimatmål fattade riksdagen den 21 oktober 2015 beslut om att öka kvotplikten för elcertifikaten med nivåerna specificerade i nedanstående tabell. Höjningen medför en ökad kostnad för dig som kund.

Under 2017 har bestämmelserna ändrats igen vilket innebär ytterligare förändringar på kvoter fr o m 2018. Du ser de uppdaterade kvoterna i tabellen nedan. Moms tillkommer.

Leveransår Tidigare kvotplikt % Ny kvotplikt % Tilläggsavgift öre/kWh*
2016 14,4 23,1 1,5
2017 15,2 24,7 1,7
2018 16,8 29,9 1,9
2019 18,1 30,5 2,1
2020 19,5 28,8 1,8

Berörs alla kunder?

Ja, men den höjda kvotplikten kommer bara att synas som en tilläggsavgift för kunder med fastprisavtal tecknade före 2015-11-01. För kunder som tecknat fastprisavtal fr o m 2015-11-01 är den nya höjda kvotplikten inräknad i det avtalade elpriset. För kunder med börsprisavtal(rörligt pris) slår den höjda kvotplikten igenom automatiskt eftersom månadens elcertifikatpris alltid baseras på aktuell kvotplikt och aktuellt marknadspris.

Riksdagen har tagit beslut om ytterligare höjningar fr o m 2018. Herrljunga Kraft har dock valt att inte föra vidare den extra höjningen mot kund i nuläget.

 

Avgift

Avgiften för elcertifikaten baseras på din elförbrukning. Den lagstadgade kvotplikten för elcertifikat är 29,9% för 2018. Fr o m 2007-03-01 ingår avgiften för elcertifikat i elpriset när du tecknar fastprisavtal eller har anvisningspris, men ändras kvotplikten genom myndighetsbeslut under pågående avtalsperiod justeras priset i motsvarande mån.

Mer information om elcertifikat hittar du på Energimyndighetens hemsida.