symbol
Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.

Solenergi

Bli solelproducent!

Ta vara på solenergin och sänk dina elkostnader som mikroproducent av solel. Den största vinsten för din del är en sänkt förbrukning av el, men du får också bra betalt för den energi du inte använder själv. För miljön är den stora vinsten att mer energi produceras från 100% förnybara källor.

 

Goda lokala förutsättningar för solel

För att bli mikroproducent behöver du installera solceller på din fastighet. Förutsättningarna för solenergi i Sverige är goda, och moderna solceller är effektiva när det gäller att omvandla solljuset till energi.

Använd energin – sälj överskottet

När du är igång kan du antingen använda energin själv, eller sälja den genom att skicka ut den på elnätet. Du sparar cirka en krona per kWh när du använder din egenproducerade solenergi, räknat på både el- och nätavgifter samt energiskatt och moms.
Vill du sälja din överskottsproduktion erbjuder vi;

Rörlig ersättning

Vi ersätter dig Nord Pools månadsmedelspot + 5 öre/kWh för varje såld kWh

För att teckna detta avtal behöver du ha ett Rörligt elpris på din konsumtion hos oss.

Pris för överskottsel som överstiger din inköpsvolym: spotpris – 2.00 öre  / kWh, regleras på årsbasis

Fast ersättning

Vi ersätter dig 45 öre/kWh oavsett årstid och spotprisnivå.

För att teckna detta avtal behöver du ha ett fast elpris på din konsumtion hos oss.

Pris för överskottsel som överstiger din inköpsvolym: spotpris – 2.00 öre  / kWh, regleras på årsbasis

Timprisersättning

Du ersätts för aktuellt spotpris hos Nord Pool den aktuella timman vi köper din produktion.

För att teckna detta avtal behöver du ha ett Timprisavtal på din konsumtion hos oss.

Pris för överskottsel som överstiger din inköpsvolym: spotpris – 2.00 öre  / kWh, regleras på årsbasis

Ditt nätbolag betalar också en liten slant för nätnyttan och du får skattereduktion via skatteverket, f.n 60 öre/kWh.

Du får ha en säkring på max 63 A, sälja lika mycket el som du förbrukar totalt varje år eller max 30,000 kWh för att räknas som mikroproducent.

 

Detta behöver du

Förutom solceller behöver du också en anpassad elmätare som mäter elen mellan din anläggning och elnätet. Ditt elnätsbolag installerar en sådan när du anmäler att du vill bli solelsproducent. Om din försäljning överstiger 30 000 kronor om året blir den momspliktig – läs mer hos Skatteverket.

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss på Herrljunga Kraft, så hjälper vi dig att komma igång. Bor du i Herrljunga, Vårgårda eller Vara sätter vi dig gärna i kontakt med återförsäljare och installatörer av solceller nära dig. Är du solelsproducent i större format, eller producerar vatten- eller vindkraft är vi mycket intresserade av att köpa även denna överskottsproduktion.

KONTAKTA OSS