symbol
Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.

Frågor och svar om det rörliga elpriset för december

I veckan tog många emot sin faktura för December månad och om man hade ett rörligt elpris var den högre än vanligt.

Det rörliga elpriset för december är nu klart och landar på 366,63 öre/kWh för elområde 3. Detta inkluderar volymvägt inköpspris, anskaffningskostnader, ursprungsgarantier, elcertifikat, ordinarie försäljningspåslag och moms. Månadsavgift för elhandel tillkommer.
Elnätsavgift, energiskatt och moms faktureras av din elnätsägare. Här berättar vår marknadschef Nathalie hur månadspriset sätts.

Så räknar vi fram det rörliga elpriset

Som elhandlare måste vi köpa in lika mycket el varje timme som våra kunder använder, till det pris som råder på elmarknaden vid varje enskild timme. Då bildas ett volymvägt pris.

I det volymviktade priset på din faktura ingår också en del kostnader som vi som elhandlare har för att kunna köpa el på elbörsen och till myndigheter som Svenska Kraftnät.

Dessutom tillkommer kostnaden för att köpa in ursprungsgarantier från förnybar elproduktion och kostnaden för att köpa in elcertifikat. Dessa avgifter varierar från månad till månad beroende på växelkurser och prisutveckling på ursprungsgarantier och elcertifikat.

Allt detta tillsammans bildar det pris du ser på din elhandelsfaktura. Till detta pris tillkommer sedan ditt överenskomna försäljningspåslag som uppgår till ett fåtal öre. På hela beloppet tillkommer moms.

Observera att om du inte har ett timprisavtal betalar du som om du förbrukat enligt kundkollektivets samlade förbrukningsprofil för din elhandlare. Har du möjlighet att flytta delar av din elförbrukning till timmar då priset vanligen är lägre kan timprisavtal vara intressant för dig.

Därför är inte månadspriset på Nord Pool samma som på din faktura

Priserna som presenteras på elbörsen Nord Pools webbplats är helt ”rakt” medelvärde. Man har helt enkelt tagit summan av alla timpriser och dividerat med antalet timmar i månaden.

De allra flesta kunder använder dock inte exakt lika mycket el under varje timme under en månad. De flesta använder mer el på morgonen och kvällen och mindre på natten.

Mer elanvändning behöver täckas av mer och oftast dyrare elproduktion. I normalfallet kommer därför ditt elpris att vara högre än det raka medelvärdet eftersom de flesta använder mindre el på billiga timmar och mer el på dyra timmar.