symbol
Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.

VARNING!

Just nu kontaktar olika elhandelsbolag kunder i vårt område.

De påstår sig samarbeta med Herrljunga kraft eller Herrljunga elektriska.
Detta stämmer inte! Vi ber er kunder att omgående avsluta den typen av samtal med dessa aktörer och återkoppla till oss i det fall detta sker.

Ett annat säljargument är att ni som kunder får el till inköpspris och en garanterad lägre elkostnad än den ni har idag! Detta är också fel, Det är bara du som kund och din nuvarande leverantör som vet vad du har för kostnad för elen, alltså kan inget elbolag garantera dig en lägre kostnad!

Vi vill även göra er kunder uppmärksamma på det faktum att dessa aktörer ligger på energimarknadsinspektionens lista över de elbolag med flest klagomål i Sverige.

Vi månar om en fri elhandelsmarknad och stödjer det faktum att du som konsument kan välja fritt vilken elhandlare du vill ha, däremot stödjer vi inte falsk marknadsföring och försäljning baserad på osanning.

Vår uppmaning till dig som elkonsument är att noggrant se över dina alternativ och inte säga ja till försäljare där du inte helt förstår innebörden av vad du ingår i för avtal.